Blog

Home/Publications
Publications2019-09-03T21:59:34+02:00

Crocoïet

Tijdens de vorige maandvergadering hebben we een Australische (!) jongeman mogen verwelkomen, die momenteel in België verblijft voor zijn werk. Hij is zelf fossielenliefhebber, en had zijn weg gevonden naar onze vereniging. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat we een goede bekendheid en naam hebben.

Persoonlijk, als ik Australië hoor, moet ik spontaan denken aan de knalrode crocoïet van Dundas. Een zeer aantrekkelijk, maar fragiel mineraal dat met heel veel zorg en voorzichtigheid moet ontgonnen en behandeld worden. Een kleine speurtocht op het internet gaf me snel al een knap filmpje dat ik met jullie wil delen.

Omwille van Pricacy-redenen moet je wel eerst de voorwaarden van Youtube aanvaarden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.

Ik Accepteer

Geboorte

24 september werden Patrick en Nicole de fiere grootouders van een flinke kleinzoon. Xandro woog bij de geboorte 3745g en was 50.5 cm groot. Wij wensen Patrick en Nicole een dikke proficiat!

Veiling

De foto’s van de loten die we zullen aanbieden op onze volgende veiling (14/11/2019), zijn toegevoegd aan de website. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Geboorte

Wij mogen het heuglijke nieuws brengen dat onze kersverse penningmeester Bart Bossuyt nu ook kersverse vader is geworden.

Scott Bossuyt is gezond en wel geboren op 31 augustus. De mama en de papa stellen het ook uitstekend.

Vanuit het voltallige Nautilus-bestuur wensen wij Bart en Lutgarde een dikke proficiat en een gelukkige toekomst samen!

Lidgeld

Het werkjaar 2019-20 is gestart. Dit betekent dat de lidgelden dienen te worden
hernieuwd.
We vragen onze leden om hun lidmaatschap zo vlug mogelijk te willen betalen. Zo blijven
jullie ons maandblad ontvangen en hoeven we nadien geen dure na zendingen te doen.
Met de lidgelden financieren we enkel ons maandblad Nautilus-Info.
Hierbij wensen we een warme oproep te doen naar onze leden om het
familielidmaatschap (gezinslid), alsook de formule steunend lid zoveel mogelijk aan te
bevelen. Het hierdoor verkregen extra fondsen zijn een welgekomen hulp.
Bovenop het maandelijkse infoblad, Nautilus-info, krijgen leden terug gratis toegang tot
onze jaarlijkse Nautilusbeurs. Daarnaast kan men deelnemen aan de talrijke activiteiten
zoals onze maandelijkse lezingen, met vijf maal per jaar een gratis tombola, excursies
naar binnen- en buitenland, micromount- en thema-avonden, aankopen van
benodigdheden voor verzamelaars aan zeer voordelige prijzen, uitlenen van toestellen en
gebruik maken van onze uitgebreide bibliotheek. Het blijft dus zeker de moeite waard om
lid te blijven.
De lidgelden voor volgend werkjaar bedragen:
Jeugd lid (tot 18 jaar) € 10,00
Gewoon lid € 20,00
Gezinslid € 25,00
Steunend lid € 30,00
Nederlands lid € 25,00
Overschrijven naar de bankrekening van Nautilus-Gent vzw
IBAN: BE25 0680 6320 1082 en BIC: GKCCBEBB.