Publications2019-09-03T21:59:34+02:00

Lidgeld

Het werkjaar 2019-20 loopt naar zijn einde toe en begin september starten we opnieuw.
Dit betekent dat de lidgelden dienen te worden hernieuwd.

We vragen onze leden om hun lidmaatschap zo vlug mogelijk te willen betalen. Zo blijven
jullie ons maandblad ontvangen en hoeven we nadien geen dure nazendingen te doen.
Bij een hernieuwing van het lidmaatschap en betaling na 31 oktober zal een
administratieve kost van € 5 gevraagd worden bovenop het lidgeld.

Met de lidgelden financieren we enkel ons maandblad Nautilus-info.
Hierbij wensen we een warme oproep te doen naar onze leden om het
familielidmaatschap (gezinslid), alsook de formule steunend lid zoveel mogelijk aan te
bevelen. Het hierdoor verkregen extra fondsen zijn een welgekomen hulp.

Bovenop het maandelijkse infoblad, Nautilus-info, krijgen leden terug gratis toegang tot
onze jaarlijkse Nautilusbeurs. Daarnaast kan men deelnemen aan de talrijke activiteiten
zoals onze maandelijkse lezingen, met vijf maal per jaar een gratis tombola, excursies
naar binnen- en buitenland, micromount- en thema-avonden, aankopen van
benodigdheden voor verzamelaars aan zeer voordelige prijzen, uitlenen van toestellen en
gebruik maken van onze uitgebreide bibliotheek. Het blijft dus zeker de moeite waard om
lid te blijven.

De lidgelden voor volgend werkjaar bedragen:
Jeugd lid (tot 18 jaar) € 10,00
Gewoon lid € 20,00
Gezinslid € 25,00
Steunend lid € 30,00
Nederlands lid € 25,00

Overschrijven naar de bankrekening van Nautilus-Gent vzw
IBAN: BE25 0680 6320 1082 en BIC: GKCCBEBB.

Gents Universitair Museum

Gent is binnenkort een nieuw museum rijker. Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM)
staat middenin de Gentse Plantentuin aan K.L.Ledeganckstraat, en sluit aan bij de twee
kunstenmusea het MSK Gent en het S.M.A.K. Het GUM wordt een museum over wetenschap,
onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is
van vallen en opstaan, van twijfel en verbeelding.
De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke
erfgoedcollecties (meer dan 400 000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines.
Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien
door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek.
In het nieuwe wetenschapsmuseum ontdekt de bezoeker een waardevolle en uitzonderlijke
collectie objecten uit verschillende disciplines, van biologie tot archeologie, van psychologie tot
geneeskunde. Collecties, zowel uit de geschiedenis van de wetenschappen als uit het hedendaags
onderzoek, met een blik op de toekomst.
Het nieuwe universiteitsmuseum opent de deuren op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020. Meer
info op www.gum.gent

BePaleo, de ontmoetingsplek voor liefhebbers van de Belgische paleontologie

Via deze weg willen we u alvast uitnodigen om deel te nemen aan het gloednieuwe
BePaleo evenement op zaterdag 25 april 2020 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen in Brussel. Kort samengevat is BePaleo dé ontmoetingsplek voor
liefhebbers van de Belgische paleontologie: van amateur tot universiteitsstudent tot
beroepswetenschapper, we delen allemaal diezelfde passie voor het verzamelen en
bestuderen van fossielen!
BePaleo zorgt voor een dag vol interessante lezingen, workshops en rondleidingen op een
goed begrijpbaar niveau die u laten ontdekken wat er allemaal leeft in de Belgische
paleontologie. Van wie er verzamelt, welke initiatieven er lopen, welke
onderzoeksprojecten er worden uitgevoerd en door wie, waar er allemaal Belgische
fossielen worden tentoongesteld, waar er archieven en collecties worden bewaard en hoe
ze te consulteren, welke de laatste vondsten zijn, informatie over paleoart, de
verzamelclubs en studiegroepen, universiteiten, instituten en musea…
BePaleo laat u dit alles ontdekken!
Dagindeling:
10.00-10.30 : Onthaal & Koffie
10.30-12.00 : Lezingen deel 1
12.00-13.00 : Lunch + Posters
13.00-14.15 : Lezingen deel 2
14.30-15.30 : Workshops + bezoek collecties & labo’s
15.30-16.30 : Vriendschapsdrink
De lezingen zullen afwisselend in het Nederlands, Frans en Engels zijn (in de taal van de
spreker, met dia’s in andere taal), de workshops en geleide bezoeken in de taal van
diegene die de workshop of het geleide bezoek leidt.
Deelname aan dit evenement kost 10 €. Hierin inbegrepen zit de koffie, de lunch en de
afsluitende drink.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, en dit kan per email naar bepaleo@naturalsciences.be.
Meer informatie (o.a. detail programma lezingen en workshops) zal zeer binnenkort
beschikbaar (vanaf 1 februari) zijn op www.bepaleo.youwweb.be of de facebookpagina
www.facebook.com/BePaleo/.

Bibliotheeknieuws

We zijn bijna rond!! Reeds meer dan 2 000 titels van boeken en tijdschriften werden
ingeschreven. Het herinschrijven was noodzakelijk omdat we onze bibliotheek volledig
anders ingedeeld hebben. De Nautilusbibliotheek bestaat nu uit drie hoofdcategorieën:
namelijk de mineralogie, de paleontologie en de geologie. Per categorie werden de titels
verder ingedeeld volgens thema en rubriek. Nu staan bijvoorbeeld alle boeken over
vulkanisme en ammonieten in aparte vakken. Boeken over vindplaatsen en beschrijvingen
van vondsten staan nu bij elkaar per land of per continent. Het maakt dat het opzoeken
veel gemakkelijker kan gebeuren, rechtstreeks in de kasten. Een tweede voordeel is dat
we dankzij de Excel-lijst, snel een titel kunnen terug vinden in de kasten.
De bibliotheek is open elke laatste zaterdag van de maand, tussen 14 en 16 u.

Crocoïet

Tijdens de vorige maandvergadering hebben we een Australische (!) jongeman mogen verwelkomen, die momenteel in België verblijft voor zijn werk. Hij is zelf fossielenliefhebber, en had zijn weg gevonden naar onze vereniging. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat we een goede bekendheid en naam hebben.

Persoonlijk, als ik Australië hoor, moet ik spontaan denken aan de knalrode crocoïet van Dundas. Een zeer aantrekkelijk, maar fragiel mineraal dat met heel veel zorg en voorzichtigheid moet ontgonnen en behandeld worden. Een kleine speurtocht op het internet gaf me snel al een knap filmpje dat ik met jullie wil delen.

Omwille van Pricacy-redenen moet je wel eerst de voorwaarden van Youtube aanvaarden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.

Ik Accepteer

Geboorte

24 september werden Patrick en Nicole de fiere grootouders van een flinke kleinzoon. Xandro woog bij de geboorte 3745g en was 50.5 cm groot. Wij wensen Patrick en Nicole een dikke proficiat!

Ga naar de bovenkant