Publications2019-09-03T21:59:34+02:00

Gents Universitair Museum

Gent is binnenkort een nieuw museum rijker. Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM)
staat middenin de Gentse Plantentuin aan K.L.Ledeganckstraat, en sluit aan bij de twee
kunstenmusea het MSK Gent en het S.M.A.K. Het GUM wordt een museum over wetenschap,
onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is
van vallen en opstaan, van twijfel en verbeelding.
De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke
erfgoedcollecties (meer dan 400 000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines.
Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien
door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek.
In het nieuwe wetenschapsmuseum ontdekt de bezoeker een waardevolle en uitzonderlijke
collectie objecten uit verschillende disciplines, van biologie tot archeologie, van psychologie tot
geneeskunde. Collecties, zowel uit de geschiedenis van de wetenschappen als uit het hedendaags
onderzoek, met een blik op de toekomst.
Het nieuwe universiteitsmuseum opent de deuren op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020. Meer
info op www.gum.gent

BePaleo, de ontmoetingsplek voor liefhebbers van de Belgische paleontologie

Via deze weg willen we u alvast uitnodigen om deel te nemen aan het gloednieuwe
BePaleo evenement op zaterdag 25 april 2020 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen in Brussel. Kort samengevat is BePaleo dé ontmoetingsplek voor
liefhebbers van de Belgische paleontologie: van amateur tot universiteitsstudent tot
beroepswetenschapper, we delen allemaal diezelfde passie voor het verzamelen en
bestuderen van fossielen!
BePaleo zorgt voor een dag vol interessante lezingen, workshops en rondleidingen op een
goed begrijpbaar niveau die u laten ontdekken wat er allemaal leeft in de Belgische
paleontologie. Van wie er verzamelt, welke initiatieven er lopen, welke
onderzoeksprojecten er worden uitgevoerd en door wie, waar er allemaal Belgische
fossielen worden tentoongesteld, waar er archieven en collecties worden bewaard en hoe
ze te consulteren, welke de laatste vondsten zijn, informatie over paleoart, de
verzamelclubs en studiegroepen, universiteiten, instituten en musea…
BePaleo laat u dit alles ontdekken!
Dagindeling:
10.00-10.30 : Onthaal & Koffie
10.30-12.00 : Lezingen deel 1
12.00-13.00 : Lunch + Posters
13.00-14.15 : Lezingen deel 2
14.30-15.30 : Workshops + bezoek collecties & labo’s
15.30-16.30 : Vriendschapsdrink
De lezingen zullen afwisselend in het Nederlands, Frans en Engels zijn (in de taal van de
spreker, met dia’s in andere taal), de workshops en geleide bezoeken in de taal van
diegene die de workshop of het geleide bezoek leidt.
Deelname aan dit evenement kost 10 €. Hierin inbegrepen zit de koffie, de lunch en de
afsluitende drink.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, en dit kan per email naar bepaleo@naturalsciences.be.
Meer informatie (o.a. detail programma lezingen en workshops) zal zeer binnenkort
beschikbaar (vanaf 1 februari) zijn op www.bepaleo.youwweb.be of de facebookpagina
www.facebook.com/BePaleo/.

Bibliotheeknieuws

We zijn bijna rond!! Reeds meer dan 2 000 titels van boeken en tijdschriften werden
ingeschreven. Het herinschrijven was noodzakelijk omdat we onze bibliotheek volledig
anders ingedeeld hebben. De Nautilusbibliotheek bestaat nu uit drie hoofdcategorieën:
namelijk de mineralogie, de paleontologie en de geologie. Per categorie werden de titels
verder ingedeeld volgens thema en rubriek. Nu staan bijvoorbeeld alle boeken over
vulkanisme en ammonieten in aparte vakken. Boeken over vindplaatsen en beschrijvingen
van vondsten staan nu bij elkaar per land of per continent. Het maakt dat het opzoeken
veel gemakkelijker kan gebeuren, rechtstreeks in de kasten. Een tweede voordeel is dat
we dankzij de Excel-lijst, snel een titel kunnen terug vinden in de kasten.
De bibliotheek is open elke laatste zaterdag van de maand, tussen 14 en 16 u.

Crocoïet

Tijdens de vorige maandvergadering hebben we een Australische (!) jongeman mogen verwelkomen, die momenteel in België verblijft voor zijn werk. Hij is zelf fossielenliefhebber, en had zijn weg gevonden naar onze vereniging. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat we een goede bekendheid en naam hebben.

Persoonlijk, als ik Australië hoor, moet ik spontaan denken aan de knalrode crocoïet van Dundas. Een zeer aantrekkelijk, maar fragiel mineraal dat met heel veel zorg en voorzichtigheid moet ontgonnen en behandeld worden. Een kleine speurtocht op het internet gaf me snel al een knap filmpje dat ik met jullie wil delen.

Omwille van Pricacy-redenen moet je wel eerst de voorwaarden van Youtube aanvaarden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.

Ik Accepteer

Geboorte

24 september werden Patrick en Nicole de fiere grootouders van een flinke kleinzoon. Xandro woog bij de geboorte 3745g en was 50.5 cm groot. Wij wensen Patrick en Nicole een dikke proficiat!

Veiling

De foto’s van de loten die we zullen aanbieden op onze volgende veiling (14/11/2019), zijn toegevoegd aan de website. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Ga naar de bovenkant