De Vereniging

Wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor

Nautilus-Gent vzw is een Gentse vereniging voor verzamelaars van mineralen en fossielen. Onze leden zijn mensen die in het algemeen geboeid zijn door de fascinerende wereld van de geologie of een deelaspect hiervan. Momenteel telt Nautilus-Gent vzw ongeveer 200 leden, verdeeld over België en Nederland.

Aan de leden van de vereniging wordt een waaier van activiteiten en diensten aangeboden waaronder maandvergaderingen, lezingen, uitleningen van boeken en toestellen, lessenreeksen, uitstappen, micromountavonden, een jaarlijkse beurs, enz…

Nautilus-Gent vzw tekende, samen met de belangrijkste verenigingen van België, de deontologische erecode en is lid van de Raad voor Aardwetenschappen (RAW). Dit laatste is een overkoepelend organisme die de voornaamste Belgische verenigingen van mineralen- en fossielenverzamelaars groepeert.