De lidgelden zijn een belangrijke bron van inkomsten voor onze werking. Wij investeren dit maximaal terug in onze leden zelf door hen maandelijks een tijdschrift – zowel op papier als digitaal – aan te bieden, door hen een uitgebreide bibliotheek beschikbaar te stellen, lezingen met binnen- en buitenlandse sprekers te organiseren, enz…

  • Jeugdlid – 10€
  • Gewoon lid – 20€
  • Gezinslid – 25€
  • Steunend lid – 30€
  • Nederlands lid – 25€

Wij zullen u jaarlijks ook meerdere keren en langs verschillende kanalen aanspreken om het lidmaatschap te vernieuwen. Bij laattijdige vernieuwing van het lidgeld (vanaf oktober van het nieuwe werkjaar) rekenen we 5€ administratiekosten aan.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag Lid worden ? Aarzel dan niet langer en klik hier.