Het werkjaar 2021-2022 is begonnen. Dit betekent dat de lidgelden dienen te worden hernieuwd.
We vragen onze leden om hun lidmaatschap zo vlug mogelijk te willen betalen. Zo blijven jullie ons maandblad ontvangen en hoeven we nadien geen dure nazendingen te doen.
Bij een hernieuwing van het lidmaatschap en betaling na 31 oktober zal een administratieve kost van € 5 gevraagd worden bovenop het lidgeld.
Met de lidgelden financieren we enkel ons maandblad Nautilus-info. Hierbij wensen we een warme oproep te doen naar onze leden om het familielidmaatschap (gezinslid), alsook de formule steunend lid zoveel mogelijk aan te bevelen. De hierdoor verkregen extra fondsen zijn een welgekomen hulp.
Bovenop het maandelijkse infoblad, Nautilus-info, krijgen leden terug gratis toegang tot onze jaarlijkse Nautilusbeurs. Daarnaast kan men deelnemen aan de talrijke activiteiten zoals onze maandelijkse lezingen, met vijf maal per jaar een gratis tombola, excursies naar binnen- en buitenland, micromount- en thema-avonden, aankopen van benodigdheden voor verzamelaars aan zeer voordelige prijzen, uitlenen van toestellen en gebruik maken van onze uitgebreide bibliotheek. Het blijft dus zeker de moeite waard om lid te blijven.

De lidgelden voor volgend werkjaar bedragen:
Jeugd lid (tot 18 jaar) € 10,00
Gewoon lid € 20,00
Gezinslid € 25,00
Steunend lid € 30,00
Nederlands lid € 25,00

Overschrijven naar de bankrekening van Nautilus-Gent vzw
IBAN: BE25 0680 6320 1082 en BIC: GKCCBEBB.