Gent is binnenkort een nieuw museum rijker. Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM)
staat middenin de Gentse Plantentuin aan K.L.Ledeganckstraat, en sluit aan bij de twee
kunstenmusea het MSK Gent en het S.M.A.K. Het GUM wordt een museum over wetenschap,
onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is
van vallen en opstaan, van twijfel en verbeelding.
De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke
erfgoedcollecties (meer dan 400 000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines.
Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien
door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek.
In het nieuwe wetenschapsmuseum ontdekt de bezoeker een waardevolle en uitzonderlijke
collectie objecten uit verschillende disciplines, van biologie tot archeologie, van psychologie tot
geneeskunde. Collecties, zowel uit de geschiedenis van de wetenschappen als uit het hedendaags
onderzoek, met een blik op de toekomst.
Het nieuwe universiteitsmuseum opent de deuren op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020. Meer
info op www.gum.gent