Via deze weg willen we u alvast uitnodigen om deel te nemen aan het gloednieuwe
BePaleo evenement op zaterdag 25 april 2020 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen in Brussel. Kort samengevat is BePaleo dé ontmoetingsplek voor
liefhebbers van de Belgische paleontologie: van amateur tot universiteitsstudent tot
beroepswetenschapper, we delen allemaal diezelfde passie voor het verzamelen en
bestuderen van fossielen!
BePaleo zorgt voor een dag vol interessante lezingen, workshops en rondleidingen op een
goed begrijpbaar niveau die u laten ontdekken wat er allemaal leeft in de Belgische
paleontologie. Van wie er verzamelt, welke initiatieven er lopen, welke
onderzoeksprojecten er worden uitgevoerd en door wie, waar er allemaal Belgische
fossielen worden tentoongesteld, waar er archieven en collecties worden bewaard en hoe
ze te consulteren, welke de laatste vondsten zijn, informatie over paleoart, de
verzamelclubs en studiegroepen, universiteiten, instituten en musea…
BePaleo laat u dit alles ontdekken!
Dagindeling:
10.00-10.30 : Onthaal & Koffie
10.30-12.00 : Lezingen deel 1
12.00-13.00 : Lunch + Posters
13.00-14.15 : Lezingen deel 2
14.30-15.30 : Workshops + bezoek collecties & labo’s
15.30-16.30 : Vriendschapsdrink
De lezingen zullen afwisselend in het Nederlands, Frans en Engels zijn (in de taal van de
spreker, met dia’s in andere taal), de workshops en geleide bezoeken in de taal van
diegene die de workshop of het geleide bezoek leidt.
Deelname aan dit evenement kost 10 €. Hierin inbegrepen zit de koffie, de lunch en de
afsluitende drink.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, en dit kan per email naar bepaleo@naturalsciences.be.
Meer informatie (o.a. detail programma lezingen en workshops) zal zeer binnenkort
beschikbaar (vanaf 1 februari) zijn op www.bepaleo.youwweb.be of de facebookpagina
www.facebook.com/BePaleo/.