VEILINGSREGLEMENT

De veiling is NIET openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van Nautilus-Gent vzw en leden van onze zusterverenigingen aangesloten bij RAW/CST v.z.w.

Alle loten worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus. Deze catalogus zal gepubliceerd worden op de website en in de Nautilus-Info van de maand voorafgaand aan de veiling.

Alle loten worden gefotografeerd samen met het lotnummer. De foto’s worden op de website gezet in de maand voorafgaand aan de veiling.

Er worden geen artikelen meer ter veiling aanvaard na het verschijnen van de catalogus.

De aangeboden voorwerpen worden tentoongesteld op de dag van de veiling gedurende het uur voorafgaand aan de veiling.

Alle aangeboden voorwerpen hebben in principe een label met beschrijving van naam en vindplaats. Het Nautilusbestuur kan echter niet aansprakelijk worden gesteld om de juistheid hiervan of het eventueel ontbreken van gegevens.

De verkoper heeft het recht op het bepalen van een minimumprijs voor zijn aangeboden stuk(ken). Dit gebeurt evenwel in overleg met de veilingmeester en vóór de aanvang van de veiling. Deze minimumprijs kan al dan niet meegedeeld worden aan de kandidaat bieders.

Indien een bepaald lot de minimumprijs niet haalt, kan de veilingmeester in overleg met de verkoper het lot inhouden.

Er wordt geen “opgeld” gevraagd aan de koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft en geen extra percentage bovenop het bod. Het gaat om een accidentele verkoop tussen particulieren, en er kunnen dus geen facturen worden opgemaakt.

Voor het begin van de veiling krijgt iedereen die wenst te bieden (al is het maar op één stuk) een genummerde kaart, na invullen van de persoonsgegevens op het daartoe bestemde strookje. Wie niet voor het begin van de veiling aanwezig kan zijn kan desnoods ook nog tijdens de veiling een kaart bekomen bij de veilingsecretaris. Er wordt geboden door opsteken van die genummerde kaart. Er wordt niet flauw gedaan over lichte tics en zenuwtrekjes, maar hand met kaart omhoog is bieden. De veilingmeester en zijn assistent(en) wijzen het bod toe naar best vermogen. Er is geen betwisting mogelijk tegen hun beslissing.

Er is een mogelijkheid om schriftelijk te bieden. Een email tot 24 u voor de veiling, waarin duidelijk het lotnummer vermeld wordt samen met het maximumbod dat de bieder voor dit lot wenst te betalen, is voldoende. Als een bieder in de zaal een gelijk bod uitbrengt dan wordt het lot toegewezen aan de bieder in de zaal. Er worden voor het schriftelijk bieden geen extra kosten aangerekend. Emails te sturen naar de veilingmeester.

Elk volgend bod overtreft het vorige volgens de volgende sleutel :

minder dan 20 € : stijging per 1 €

20 € tot 50 € : stijging per 2 €

50 € tot 100 € : stijging per 5 €

meer dan 100 € : stijging per 10 €

Als uw bod wint, bent u verplicht te betalen.

Betaling gebeurt onmiddellijk na de veiling en enkel in contanten. Vanaf 250 € voor een lot kan, mits akkoord van de penningmeester, een afspraak gemaakt worden voor een andere betalingswijze.

Onmiddellijk na betaling worden de gekochte items ingepakt en meegenomen door de koper. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verliezen t.g.v. het niet afhalen of verkeerd afhalen, of voor beschadiging door wie dan ook.

De verkopers worden uitbetaald na de veiling en na samenspraak met de penningmeester.

Uitzonderingen op een of andere regel kunnen enkel toegestaan worden door de veilingmeester, die je dan op voorhand moet contacteren.