Het werkjaar 2019-20 is gestart. Dit betekent dat de lidgelden dienen te worden
hernieuwd.
We vragen onze leden om hun lidmaatschap zo vlug mogelijk te willen betalen. Zo blijven
jullie ons maandblad ontvangen en hoeven we nadien geen dure na zendingen te doen.
Met de lidgelden financieren we enkel ons maandblad Nautilus-Info.
Hierbij wensen we een warme oproep te doen naar onze leden om het
familielidmaatschap (gezinslid), alsook de formule steunend lid zoveel mogelijk aan te
bevelen. Het hierdoor verkregen extra fondsen zijn een welgekomen hulp.
Bovenop het maandelijkse infoblad, Nautilus-info, krijgen leden terug gratis toegang tot
onze jaarlijkse Nautilusbeurs. Daarnaast kan men deelnemen aan de talrijke activiteiten
zoals onze maandelijkse lezingen, met vijf maal per jaar een gratis tombola, excursies
naar binnen- en buitenland, micromount- en thema-avonden, aankopen van
benodigdheden voor verzamelaars aan zeer voordelige prijzen, uitlenen van toestellen en
gebruik maken van onze uitgebreide bibliotheek. Het blijft dus zeker de moeite waard om
lid te blijven.
De lidgelden voor volgend werkjaar bedragen:
Jeugd lid (tot 18 jaar) € 10,00
Gewoon lid € 20,00
Gezinslid € 25,00
Steunend lid € 30,00
Nederlands lid € 25,00
Overschrijven naar de bankrekening van Nautilus-Gent vzw
IBAN: BE25 0680 6320 1082 en BIC: GKCCBEBB.