Laden Evenementen

Ons jeugdlid verdedigde in oktober laatstleden zijn doctoraatsonderzoek met een geologisch onderzoek. Wij krijgen exclusief zijn verhaal over:
“Microbieel geïnduceerde veranderingen van natuurlijke bouwstenen: mechanismen, identificatie en vooruitgang in visualisatie.”
Natuurlijke bouwstenen zijn een essentieel deel van ons materieel erfgoed. Over de hele wereld werden deze stenen gebruikt als belangrijke bouwmaterialen voor monumenten, die nu nog altijd  het uitzicht en het karakter van onze dorpen en steden bepalen. Langzaam maar zeker verweren deze bouwstenen door interactie met de omgeving. Als we ons erfgoed willen beschermen, is het essentieel om deze verweringsprocessen in detail te begrijpen. Verwering gebeurt niet enkel door fysische en chemische reacties, maar ook door biologische kolonisatie. Eén van de belangrijkste kolonisatoren zijn bacteriën. Bacteriën kunnen gesteenten verweren, maar kunnen deze ook beschermen en zelfs herstellen. Er zijn nog heel vragen over hun rol en door geologie en microbiologie te combineren, heb ik deze vragen proberen op te lossen. Tijdens het onderzoek heb ik bestudeerd welke bacteriën op bouwstenen leven en hoe ze beïnvloed worden door de omgeving. Vervolgens heb ik naar de processen gekeken hoe bacteriën bouwstenen beïnvloeden. Ik heb dit gedaan aan de hand van experimenten die de effecten van bacteriën op o.a. watertransport, verkleuring en oplossing bepaalden. Het laatste deel van het onderzoek spitste zich toe op de visualisatie van bacteriële kolonies in de bouwstenen d.m.v. X-stralen micro-computertomografie (µCT).

Ga naar de bovenkant